RA Formidling ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2021
 • CVR 42468037

Virksomheden RA Formidling ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 21. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 459.157 DKK, mens den i 2021 var på 921.712 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 37.228 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anders Jochumsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+291%

Egenkapital

58’ DKK

+181%

Omsætning

-

Resultat før skat

48’ DKK

+296%

Årets resultat

202237.228 DKK
2021-19.459 DKK

Likviditetsgrad

578 %

+461%
God

Afkastningsgrad

70 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

83 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

-90%

Bruttofortjeneste

459’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

70’ DKK

-90%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  459’
  -411’
  -
  -
  49’
  0
  -1’
  -
  -1’
  48’
  -
  48’
  -11’
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  -
  7’
  6’
  70’
  70’
  40’
  18’
  -
  -
  58’
  -
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  0
  12’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RA Formidling ApS 21.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vandtårnsvej 62A · DK-2860 Søborg 21.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 21.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-21 21.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Jochumsen 21.05.2021
Rasmus Borre Dines Jørgensen 21.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Jochumsen 21.05.2021
Rasmus Borre Dines Jørgensen 21.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RA Formidling ApS

Vandtårnsvej 62
2860 Søborg

CVR

42468037

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2021

P-nummer

1027262763

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bogholderi@honestus.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning om og salg af forsikringer og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller