Community Talents ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2021
 • CVR 42463809

Virksomheden Community Talents ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 5. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.340 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

Egenkapital

29’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

737 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  33’
  60’
  -31’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Community Talents ApS 05.06.2021 23.08.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Vilhelmshåbsvej 9 · DK-2920 Charlottenlund 05.06.2021 23.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 05.06.2021 23.08.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-05 05.06.2021 23.08.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 05.06.2021 23.08.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 05.06.2021 16.04.2023

Direktører

Navn Fra Til
Parmjit Singh 05.06.2021
Jan Thorsted 05.06.2021
Jonas Corfitz Broustbo 05.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Community Talents ApS

Vilhelmshåbsvej 9
2920 Charlottenlund

CVR

42463809

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2021

P-nummer

1027258219

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og udbud af netværk og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej