Fru Sød ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jun. 2021
 • CVR 42461830

Virksomheden Fru Sød ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet" og har adresse i Hjortshøj. De blev etableret i 10. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.800 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

Egenkapital

44’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

7’ DKK

Likviditetsgrad

297 %

God

Afkastningsgrad

11 %

God

Soliditetsgrad

66 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

66’ DKK

Bruttofortjeneste

7’ DKK

Gældsforpligtelser

22’ DKK

Tilgodehavende

66’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7’
  -
  -
  -
  7’
  -
  0
  -
  0
  7’
  -
  7’
  -3’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  11’
  18’
  -
  31’
  66’
  66’
  40’
  4’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  66’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fru Sød ApS 10.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Præstemarken 4 · DK-8530 Hjortshøj 10.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 10.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-10 10.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 10.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anne Dorthe Pedersen 10.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
SWEET HOLDING ApS 10.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Bo Pedersen 10.06.2021
Anne Dorthe Pedersen 10.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fru Sød ApS

Præstemarken 4
8530 Hjortshøj

CVR

42461830

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juni 2021

P-nummer

1027255325

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479113
Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med online-handel med detailsalg indenfor kagepynt, kageforme, tilbehør til bagning og krydderier m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-