Creativebyg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2021
 • CVR 42461644

Virksomheden Creativebyg ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 12. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 204.806 DKK, mens den i 2022 var på -5.646 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 146.451 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Abdullah Alpata.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

146’ DKK

> +999%

Egenkapital

176’ DKK

+495%

Omsætning

-

Resultat før skat

190’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023146.451 DKK
2022-10.406 DKK

Likviditetsgrad

248 %

-3%
God

Afkastningsgrad

71 %

+535%
God

Soliditetsgrad

64 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

276’ DKK

+487%

Bruttofortjeneste

205’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

247’ DKK

+449%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  205’
  -
  -6’
  -
  196’
  -
  -
  -
  -
  190’
  -
  190’
  -43’
  146’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  247’
  247’
  276’
  40’
  136’
  -
  -
  176’
  -
  176’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  99’
  276’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Creativebyg ApS 12.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ved Vænget 2 · DK-2100 København Ø 12.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 21.06.2021
412000 Opførelse af bygninger 12.06.2021 20.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-12 12.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Abdullah Alpata 12.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Abdullah Alpata 12.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Creativebyg ApS

Ved Vænget 2
2100 København Ø

CVR

42461644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2021

P-nummer

1027254779

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26200910

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-