Metalcolour Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2021
 • CVR 42461563

Virksomheden Metalcolour Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 9. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.912.922 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Kaa Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12.913’ DKK

Egenkapital

98.133’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

12.902’ DKK

Likviditetsgrad

96 %

Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

99.036’ DKK

Bruttofortjeneste

-50’ DKK

Gældsforpligtelser

903’ DKK

Tilgodehavende

864’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -50’
  -
  -
  -
  -50’
  -
  -
  12.952’
  12.952’
  12.902’
  -
  12.902’
  -11’
  12.913’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98.172’
  -
  -
  98.172’
  98.172’
  -
  -
  853’
  -
  -
  864’
  99.036’
  1.000’
  97.133’
  -
  -
  98.133’
  -
  98.133’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  853’
  -
  -
  -
  50’
  -
  903’
  99.036’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Metalcolour Group ApS 09.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Olgasvej 40 · DK-2950 Vedbæk 09.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-09 09.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 09.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. 09.06.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Kaa Andersen 09.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Kaa Andersen 09.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
AT HOLDING ApS 09.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Kaa Andersen 09.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Metalcolour Group ApS

Olgasvej 40
2950 Vedbæk

CVR

42461563

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2021

P-nummer

1027254728

Moderselskab

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej