MRN BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2021
 • CVR 42455024

Virksomheden MRN BYG ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Randbøl. De blev etableret i 5. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 106.326 DKK, mens den i 2022 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.497 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+317%

Egenkapital

53’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

69’ DKK

+317%

Årets resultat

202353.497 DKK
2022-24.689 DKK
2021-15.898 DKK

Likviditetsgrad

91 %

-9%
Svag

Afkastningsgrad

9 %

> +999%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

> +999%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.055’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

106’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

912’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  106’
  -
  -14’
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  69’
  -
  69’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  143’
  -
  143’
  -
  -
  -
  -
  143’
  881’
  19’
  -
  -
  2’
  912’
  1.055’
  40’
  13’
  -
  -
  53’
  -
  53’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  998’
  1.055’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MRN BYG ApS 05.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hærvejen 26 · DK-7183 Randbøl 28.12.2022
Gøddingvej 11 · DK-7184 Vandel 25.09.2021 27.12.2022
Gl. Åstvej 2 · DK-7184 Vandel 05.06.2021 24.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 05.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-05 05.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 05.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Morten Røndbjerg Nielsen 05.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Røndbjerg Nielsen 05.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MRN BYG ApS

Hærvejen 26
7183 Randbøl

CVR

42455024

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2021

P-nummer

1027247551

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten.sanitec@gmail.com

Telefon

20441636

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med nybyggeri, renovering og salg af boliger, herunder udlejning samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-