Leaders Warehouse ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2021
 • CVR 42451843

Virksomheden Leaders Warehouse ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 7. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.555 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

Egenkapital

20’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

Likviditetsgrad

146 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

31 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

65’ DKK

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

65’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -25’
  -
  -25’
  -6’
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  4’
  54’
  65’
  65’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  33’
  45’
  65’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Leaders Warehouse ApS 07.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bregnevænget 54 · DK-3050 Humlebæk 07.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 07.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-07 07.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 07.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Michael Meinhardt 07.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Meinhardt 07.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Leaders Warehouse ApS

Bregnevænget 54
3050 Humlebæk

CVR

42451843

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2021

P-nummer

1027243572

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-