New1 Agency ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2021
 • CVR 42446335

Virksomheden New1 Agency ApS befinder sig i branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 7. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 31.759 DKK, mens den i 2022 var på 242.414 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.833 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

-98%

Egenkapital

162’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-96%

Årets resultat

20233.833 DKK
2022172.916 DKK

Likviditetsgrad

190 %

-36%
God

Afkastningsgrad

3 %

-95%
Svag

Soliditetsgrad

50 %

-27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

320’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

32’ DKK

-87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

302’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  32’
  -
  -21’
  -
  11’
  -
  -3’
  -
  -3’
  9’
  -
  9’
  -5’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  12’
  -
  -
  280’
  302’
  320’
  40’
  122’
  -
  -
  162’
  -
  162’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  159’
  320’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
New1 Agency ApS 07.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hasserisgade 39 · DK-9000 Aalborg 07.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 07.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-06 06.04.2023
2021-06-07 07.06.2021 05.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 06.04.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 07.06.2021 10.01.2023

Direktører

Navn Fra Til
Peter Gadegaard 06.04.2023
Peter Gadegaard 07.06.2021
Peter Gadegaard 07.06.2021 10.01.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Gadegaard 07.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

New1 Agency ApS

Hasserisgade 39
9000 Aalborg

CVR

42446335

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2021

P-nummer

1027237262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

461800
Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hello@new1.dk

Telefon

41294190

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-