Munksgårdsvej ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2021
 • CVR 42445797

Virksomheden Munksgårdsvej ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Stensved. De blev etableret i 7. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 69.251 DKK, mens den i 2022 var på 59.348 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 64.186 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

64’ DKK

-59%

Egenkapital

3.130’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

+19%

Årets resultat

202364.186 DKK
2022157.134 DKK
202149.541 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.619’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

69’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  -
  37’
  82’
  -
  82’
  -18’
  64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  3.619’
  40’
  3.090’
  -
  -
  3.130’
  -
  3.130’
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  3.619’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Munksgårdsvej ApS 07.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vådebjergvej 2 · DK-4773 Stensved 07.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 08.06.2021
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 07.06.2021 07.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-07 07.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 07.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Rene Buchwald Knudsen 07.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Buchwald Knudsen 07.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Munksgårdsvej ApS

Vådebjergvej 2
4773 Stensved

CVR

42445797

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2021

P-nummer

1027235790

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udlejning af erhvervsejendomme, herunder ejendomme til boligformål samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-