BVZ Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2021
 • CVR 42444499

Virksomheden BVZ Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Tørring. De blev etableret i 25. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.842 DKK, mens den i 2022 var på 330.788 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 712 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-100%

Egenkapital

4.311’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

8’ DKK

-97%

Årets resultat

2023712 DKK
2022220.021 DKK
202162.640 DKK

Likviditetsgrad

4.347 %

+662%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.318’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-104%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

304’ DKK

-94%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  15’
  -15’
  23’
  -
  -
  23’
  8’
  -
  8’
  -8’
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.014’
  4.014’
  -
  -
  -
  -
  304’
  304’
  4.318’
  50’
  3.918’
  343’
  -
  4.311’
  -
  4.311’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  4.318’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BVZ Ejendomme ApS 25.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Alsted Skovvej 5 · DK-7160 Tørring 25.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 25.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-25 25.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 25.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Birthe Veng Zinck 25.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birthe Veng Zinck 25.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BVZ Ejendomme ApS

Alsted Skovvej 5
7160 Tørring

CVR

42444499

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2021

P-nummer

1027234395

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

birthe@mollen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at forestå udlejning af fast ejendomtil brug for behandlingscenter for misbrugere

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-