AHA Holding Låsby ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2021
 • CVR 42443336

Virksomheden AHA Holding Låsby ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Låsby. De blev etableret i 28. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 232.055 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

232’ DKK

> +999%

Egenkapital

132’ DKK

+165%

Omsætning

-

Resultat før skat

232’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023232.055 DKK
20229.606 DKK

Likviditetsgrad

5 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

+166%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

2.635’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

135’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  9’
  -9’
  5’
  -63’
  -
  -59’
  232’
  -
  232’
  -
  232’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.500’
  2.500’
  -
  -
  -
  -
  135’
  135’
  2.635’
  40’
  92’
  -
  -
  132’
  -
  132’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  2.504’
  2.635’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AHA Holding Låsby ApS 28.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nørredalen 36 · DK-8670 Låsby 14.02.2023
Bispevænget 8 · DK-8464 Galten 28.05.2021 13.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-28 28.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 28.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Aage Harlev Andersen 28.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Harlev Andersen 28.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AHA Holding Låsby ApS

Nørredalen 36
8670 Låsby

CVR

42443336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2021

P-nummer

1027232694

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herundser at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-