WOLFF BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2021
 • CVR 42443212

Virksomheden WOLFF BYG ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 4. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 746.072 DKK, mens den i 2021 var på 231.195 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 244.483 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Christian Wolff-Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

244’ DKK

+95%

Egenkapital

222’ DKK

+5%

Omsætning

1.553’ DKK

Resultat før skat

336’ DKK

+88%

Årets resultat

2022244.483 DKK
2021125.284 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

74 %

+8%
God

Soliditetsgrad

49 %

-40%
God

Overskudsgrad

22 %

God

Balance

455’ DKK

+74%

Bruttofortjeneste

746’ DKK

+223%

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

455’ DKK

+106%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.553’
  746’
  -300’
  -
  -
  336’
  -
  -
  -
  -
  336’
  -
  336’
  -92’
  244’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  394’
  455’
  455’
  40’
  332’
  -
  -
  222’
  -
  222’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  455’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WOLFF BYG ApS 04.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Blovstrød Byvej 8 · DK-3450 Allerød 04.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 04.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-04 04.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Wolff-Petersen 04.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Wolff-Petersen 04.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WOLFF BYG ApS

Blovstrød Byvej 8
3450 Allerød

CVR

42443212

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2021

P-nummer

1027232643

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed herunder totalentreprise, samt enhver hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-