BREGENBALLE Hus & Haveservice ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2021
 • CVR 42435317

Virksomheden BREGENBALLE Hus & Haveservice ApS befinder sig i branchen "Landskabspleje" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 2. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 282.280 DKK, mens den i 2021 var på 180.225 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 115.155 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Dorthe Marie Krøyer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

115’ DKK

-15%

Egenkapital

291’ DKK

+65%

Omsætning

-

Resultat før skat

150’ DKK

-15%

Årets resultat

2022115.155 DKK
2021136.252 DKK

Likviditetsgrad

323 %

-6%
God

Afkastningsgrad

36 %

-49%
God

Soliditetsgrad

69 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

422’ DKK

+70%

Bruttofortjeneste

282’ DKK

+57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

422’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  282’
  -129’
  -
  -
  153’
  0
  -3’
  -
  -3’
  150’
  -
  150’
  -
  115’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  385’
  -
  -
  37’
  422’
  422’
  40’
  251’
  -
  -
  291’
  -
  291’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  131’
  422’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BREGENBALLE Hus & Haveservice ApS 02.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Frejasvej 34 · DK-6000 Kolding 30.06.2022
Norsmindevej 125 · DK-8340 Malling 02.06.2021 29.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
813000 Landskabspleje 02.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-02 02.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.06.2021 14.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Dorthe Marie Krøyer 02.06.2021
Dorthe Marie Krøyer 02.06.2021 14.03.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorthe Marie Krøyer 02.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BREGENBALLE Hus & Haveservice ApS

Frejasvej 34
6000 Kolding

CVR

42435317

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2021

P-nummer

1027223091

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

813000
Landskabspleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dorthemarie@gmail.com

Telefon

50350959

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, projektering, service og arbejder i forbindelse med have-, anlægs- og landskabsetablering og pleje samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-