Vin og Mad ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2021
 • CVR 42429805

Virksomheden Vin og Mad ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med drikkevarer" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 29. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -24.726 DKK, mens den i 2022 var på -15.064 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.020 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

-48%

Egenkapital

-9’ DKK

-143%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-48%

Årets resultat

2023-29.020 DKK
2022-19.662 DKK

Likviditetsgrad

92 %

-29%
Svag

Afkastningsgrad

-26 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-9 %

-141%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

94’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-25’ DKK

-64%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

94’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -25’
  -
  -
  -
  -25’
  0
  -
  -
  0
  -29’
  -
  -29’
  -
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  3’
  -
  -
  22’
  94’
  94’
  40’
  -49’
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  5’
  103’
  94’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vin og Mad ApS 29.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Granhøj 11 · DK-4040 Jyllinge 29.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
472500 Detailhandel med drikkevarer 29.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-29 29.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henriette Larsen 29.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Bo Larsen 29.05.2021
Henriette Larsen 29.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vin og Mad ApS

Granhøj 11
4040 Jyllinge

CVR

42429805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2021

P-nummer

1027216192

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • VOM ApS
 • Vin & Mad ApS

Branchekode

472500
Detailhandel med drikkevarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

25354101

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-