PJ udlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. maj 2021
 • CVR 42428469

Virksomheden PJ udlejning ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 27. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 234.087 DKK, mens den i 2022 var på 229.854 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.451 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

122’ DKK

+128%

Egenkapital

2.277’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

120’ DKK

+146%

Årets resultat

2023122.451 DKK
202253.770 DKK
2021948.998 DKK

Likviditetsgrad

46 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+3%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.536’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

234’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

1.066’ DKK

-7%

Tilgodehavende

153’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  234’
  -
  -
  -
  234’
  -
  -118’
  -
  -118’
  120’
  -
  120’
  -2’
  122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.650’
  -
  -
  -
  733’
  3.383’
  -
  -
  -
  -
  153’
  153’
  3.536’
  40’
  -
  50’
  2.187’
  2.277’
  -
  2.277’
  193’
  193’
  735’
  -
  -
  -
  735’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  331’
  3.536’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PJ udlejning ApS 27.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Skolevej 8 · DK-5700 Svendborg 27.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 27.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-27 27.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 27.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Per Jørgensen 27.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Jørgensen 27.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PJ udlejning ApS

Østre Skolevej 8
5700 Svendborg

CVR

42428469

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. maj 2021

P-nummer

1027214092

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

1958perj@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, handel med værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-