John Bennetsen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2021
 • CVR 42417769

Virksomheden John Bennetsen Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 26. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -125.379 DKK, mens den i 2022 var på -54.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -26.293 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-26’ DKK

+95%

Egenkapital

-453’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

+95%

Årets resultat

2023-26.293 DKK
2022-561.427 DKK
202194.777 DKK

Likviditetsgrad

56 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-43 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.044’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-125’ DKK

-129%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

844’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -125’
  -
  -
  -
  -
  293’
  -185’
  -
  107’
  -26’
  -
  -26’
  -
  -26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  -
  7’
  844’
  1.044’
  40’
  -493’
  -
  -
  -453’
  -
  -453’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  -
  6’
  -
  1.497’
  1.044’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
John Bennetsen Invest ApS 26.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Thorsens Alle 38 · DK-9000 Aalborg 01.02.2023
Algade 54A · DK-9000 Aalborg 26.05.2021 31.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-20 20.02.2024
2021-05-26 26.05.2021 19.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
48.000 DKK 20.02.2024
40.000 DKK 26.05.2021 19.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
John Nørholm Bennetsen 26.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Nørholm Bennetsen 26.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

John Bennetsen Invest ApS

Thorsens Alle 38
9000 Aalborg

CVR

42417769

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2021

P-nummer

1027200989

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jobe.kaffe@gmail.com

Telefon

31631831

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

48.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-