Maja Markman ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2021
 • CVR 42410292

Virksomheden Maja Markman ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Holte. De blev etableret i 21. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8’ DKK

+96%

Egenkapital

53’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

+96%

Årets resultat

20228.283 DKK
20214.219 DKK

Likviditetsgrad

1.395 %

+54%
God

Afkastningsgrad

19 %

+81%
God

Soliditetsgrad

93 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

57’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  0
  -
  0
  11’
  -
  11’
  -2’
  8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  57’
  57’
  40’
  13’
  -
  -
  53’
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maja Markman ApS 21.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kuben 10 · DK-2840 Holte 21.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 21.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-21 21.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Maja Markman 21.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Maja Markman 21.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maja Markman ApS

Kuben 10
2840 Holte

CVR

42410292

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2021

P-nummer

1027190509

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-