Mood Minor ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. apr. 2021
 • CVR 42335622

Virksomheden Mood Minor ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 22. april 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -49.921 DKK, mens den i 2021 var på -60.005 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -50.463 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-50’ DKK

+17%

Egenkapital

-71’ DKK

-245%

Omsætning

-

Resultat før skat

-50’ DKK

+17%

Årets resultat

2022-50.463 DKK
2021-60.626 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2.500 %

-186%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3.523 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

-71%

Bruttofortjeneste

-50’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -50’
  -1’
  -
  -
  -50’
  -
  0
  -
  0
  -50’
  -
  -50’
  -
  -50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  40’
  -111’
  -
  -
  -71’
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  73’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mood Minor ApS 22.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sofievej 228 · DK-9000 Aalborg 18.11.2023
Godsbanen 107 · DK-9000 Aalborg 22.04.2021 17.11.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 22.04.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-04-03 03.04.2024
2021-04-22 22.04.2021 02.04.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
66.672 DKK 03.04.2024
40.000 DKK 22.04.2021 02.04.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lackshan Sivanesan 22.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Srikaran Sivanesan 03.04.2024
Lackshan Sivanesan 22.04.2021
Lackshan Sivanesan 22.04.2021 02.04.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mood Minor ApS

Sofievej 228
9000 Aalborg

CVR

42335622

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. april 2021

P-nummer

1027097452

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@moodminor.dk

Telefon

53552206

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

66.672 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-