Arben Gashi Ejendomme 2021 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2021
 • CVR 42313211

Virksomheden Arben Gashi Ejendomme 2021 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Sommersted. De blev etableret i 15. april 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 210.658 DKK, mens den i 2022 var på 85.559 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.657 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-69%

Egenkapital

192’ DKK

+6%

Omsætning

211’ DKK

Resultat før skat

14’ DKK

Årets resultat

202310.657 DKK
202234.175 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-23%
Svag

Soliditetsgrad

11 %

+6%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

31 %

God

Balance

1.805’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

211’ DKK

+146%

Gældsforpligtelser

1.610’ DKK

0%

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  211’
  211’
  -
  -
  -
  66’
  -
  -52’
  -
  -52’
  14’
  -
  14’
  -3’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.804’
  -
  -
  -
  -
  1.804’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1.805’
  40’
  11’
  -
  141’
  192’
  -
  192’
  3’
  3’
  -
  -
  -
  -
  920’
  -
  -
  363’
  -
  -
  -
  690’
  1.805’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Arben Gashi Ejendomme 2021 ApS 15.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Storegade 25A · DK-6560 Sommersted 13.05.2024
Storegade 25A · DK-6560 Sommersted 15.04.2021 12.05.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 15.04.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-15 15.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Arben Gashi 15.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arben Gashi 15.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Arben Gashi Ejendomme 2021 ApS

Storegade 25
6560 Sommersted

CVR

42313211

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2021

P-nummer

1027059216

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-