Penelope Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. apr. 2021
 • CVR 42303453

Virksomheden Penelope Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 14. april 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

Egenkapital

34’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

Likviditetsgrad

1.191 %

God

Afkastningsgrad

-17 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

35’ DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  35’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  35’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Penelope Holding ApS 14.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Østergade 3 · DK-1101 København K 14.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.04.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-14 14.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christian Aarrebo Hjortshøj 14.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Aarrebo Hjortshøj 14.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Penelope Holding ApS

Ny Østergade 3
1101 København K

CVR

42303453

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. april 2021

P-nummer

1027040191

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at investere i og eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-