CT Holding Jernvedlund ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2021
 • CVR 42296996

Virksomheden CT Holding Jernvedlund ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gredstedbro. De blev etableret i 31. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.305 DKK, mens den i 2022 var på -57.275 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.341.046 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.341’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.251’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.341’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.341.046 DKK
2022-130.159 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

51 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.431’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+75%

Gældsforpligtelser

1.180’ DKK

-56%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -90’
  -
  -90’
  1.341’
  -
  1.341’
  -
  1.341’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.431’
  2.431’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.431’
  40’
  1.211’
  -
  -
  1.251’
  -
  1.251’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  -
  834’
  1.180’
  2.431’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CT Holding Jernvedlund ApS 31.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Plougstrupvej 18 · DK-6771 Gredstedbro 31.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-07 07.11.2022
2021-03-31 31.03.2021 06.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 31.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Knag Tjørnelund 31.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Knag Tjørnelund 31.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CT Holding Jernvedlund ApS

Plougstrupvej 18
6771 Gredstedbro

CVR

42296996

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2021

P-nummer

1027013097

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ct1308@hotmail.com

Telefon

25130821

Hjemmeside

-

Formål

Holding Selvskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-