HP Hovedgård Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. mar. 2021
 • CVR 42285293

Virksomheden HP Hovedgård Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hovedgård. De blev etableret i 29. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -20.000 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.200 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

Egenkapital

9’ DKK

-78%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-40’ DKK

Årets resultat

2022-31.200 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-227 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9’ DKK

-78%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  -40’
  -
  -40’
  -9’
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  40’
  -31’
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HP Hovedgård Holding ApS 29.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Århusvej 45 · DK-8732 Hovedgård 01.03.2023
Ørbækvej 339A · DK-5220 Odense SØ 15.11.2021 28.02.2023
Ørbækvej 339A · DK-5220 Odense SØ 19.10.2021 14.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-29 29.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 29.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kathrine Holm Pedersen 29.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kathrine Holm Pedersen 29.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HP Hovedgård Holding ApS

Gl Århusvej 45
8732 Hovedgård

CVR

42285293

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. marts 2021

P-nummer

1026999312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-