Daniello invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. mar. 2021
 • CVR 42261947

Virksomheden Daniello invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 29. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -495 DKK, mens den i 2021 var på -4.505 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.016 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+129%

Egenkapital

38’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

+128%

Årets resultat

20221.016 DKK
2021-3.515 DKK

Likviditetsgrad

812 %

-48%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+89%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  2’
  2’
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  -
  43’
  43’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Daniello invest ApS 29.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sæbyparken 21 · DK-4070 Kirke Hyllinge 15.06.2022
Mørdrupvej 105A · DK-3060 Espergærde 29.03.2021 14.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 29.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-29 29.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 29.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Martin Bidstrup Christensen 29.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
DANIELLO HOLDING ApS 29.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Bidstrup Christensen 29.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Daniello invest ApS

Sæbyparken 21
4070 Kirke Hyllinge

CVR

42261947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. marts 2021

P-nummer

1026970926

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-