Karsten-Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2021
 • CVR 42261688

Virksomheden Karsten-Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vordingborg. De blev etableret i 26. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.000 DKK, mens den i 2021 var på -10.020 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.262 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-57’ DKK

-216%

Egenkapital

1.395’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-62’ DKK

-233%

Årets resultat

2022-57.262 DKK
202149.196 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

65 %

-33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.148’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  -62’
  -
  -62’
  -
  -57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.438’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  695’
  -
  2.148’
  40’
  1.338’
  -
  -
  1.395’
  -
  1.395’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  -
  -
  7’
  710’
  -
  2.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Karsten-Holding ApS 26.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kirketorvet 16 · DK-4760 Vordingborg 26.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-26 26.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 26.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Schiøtz 26.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Schiøtz 26.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Karsten-Holding ApS

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg

CVR

42261688

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2021

P-nummer

1026970861

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele og andre værdipapirer (holding).

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-