Ågang Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2021
 • CVR 42259977

Virksomheden Ågang Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sabro. De blev etableret i 17. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.626.930 DKK, mens den i 2022 var på 1.323.597 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.352.383 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.352’ DKK

-16%

Egenkapital

9.300’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.535’ DKK

-21%

Årets resultat

20231.352.383 DKK
20221.601.876 DKK
20211.687.374 DKK

Likviditetsgrad

78 %

-42%
Svag

Afkastningsgrad

7 %

+22%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.309’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

1.627’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.827’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.627’
  -
  -768’
  -
  834’
  19’
  -32’
  11’
  -2’
  1.535’
  -
  1.535’
  -183’
  1.352’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  7.611’
  -
  7.611’
  2.872’
  -
  -
  2.872’
  10.483’
  -
  -
  -
  128’
  1.060’
  1.827’
  12.309’
  40’
  9.138’
  122’
  -
  9.300’
  -
  9.300’
  680’
  680’
  -
  -
  -
  -
  -
  644’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.329’
  12.309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ågang Holding ApS 17.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkevejen 21 · DK-8471 Sabro 17.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-17 17.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Michael Sørensen 17.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Sørensen 17.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ågang Holding ApS

Kirkevejen 21
8471 Sabro

CVR

42259977

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2021

P-nummer

1026967658

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

vognmandms@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og besidde aktier og anparter, købe og udleje materiel og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-