Sanne Faber ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2021
 • CVR 42248630

Virksomheden Sanne Faber ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Højby. De blev etableret i 24. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.809 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Susanne Faber Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

Egenkapital

44’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

Likviditetsgrad

249 %

God

Afkastningsgrad

17 %

God

Soliditetsgrad

60 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

73’ DKK

Bruttofortjeneste

355’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

73’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  355’
  -334’
  -4’
  -
  12’
  0
  -6’
  -
  -6’
  6’
  -
  6’
  -2’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  73’
  73’
  40’
  4’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  29’
  73’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sanne Faber ApS 24.03.2021 29.09.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Højby Hovedgade 53 · DK-4573 Højby 24.03.2021 29.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 19.12.2021 29.09.2023
477610 Blomsterforretninger 24.03.2021 18.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-19 19.12.2021 29.09.2023
2021-03-24 24.03.2021 18.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.03.2021 29.09.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.03.2021 28.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Faber Petersen 24.03.2021
Susanne Faber Petersen 24.03.2021 29.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Faber Petersen 24.03.2021 29.09.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sanne Faber ApS

Højby Hovedgade 53
4573 Højby

CVR

42248630

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2021

P-nummer

1026955153

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Juels Blomster ApS
 • Juels Rengøring ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-