Jimmi Korsholm Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2021
 • CVR 42244198

Virksomheden Jimmi Korsholm Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Morud. De blev etableret i 22. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -7.545 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -222.805 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-223’ DKK

< -999%

Egenkapital

-30’ DKK

-116%

Omsætning

-

Resultat før skat

-223’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-222.805 DKK
2021-7.545 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -222’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -223’
  -
  -223’
  -
  -223’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -70’
  -
  -
  -30’
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  25’
  30’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jimmi Korsholm Holding ApS 22.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Filippagrenen 4 · DK-5462 Morud 22.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-22 22.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jimmi Korsholm Koch 22.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmi Korsholm Koch 22.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jimmi Korsholm Holding ApS

Filippagrenen 4
5462 Morud

CVR

42244198

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2021

P-nummer

1026948491

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-