ATFS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2021
 • CVR 42227358

Virksomheden ATFS ApS befinder sig i branchen "Hospitaler" og har adresse i Gistrup. De blev etableret i 17. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.000 DKK, mens den i 2021 var på -15.046 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.305 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-106%

Egenkapital

455’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-198’ DKK

-135%

Årets resultat

2022-25.305 DKK
2021440.659 DKK

Likviditetsgrad

101 %

+968%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+84%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

17 %

-77%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.607’ DKK

+320%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.163’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  8’
  -24’
  -
  -16’
  -198’
  -
  -198’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  443’
  443’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.163’
  2.607’
  40’
  110’
  -
  -
  455’
  -
  455’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.993’
  -
  -
  158’
  2.151’
  2.607’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ATFS ApS 17.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gistrupparken 21A · DK-9260 Gistrup 17.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
861000 Hospitaler 17.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-17 17.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 17.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Stegger 17.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Stegger 17.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ATFS ApS

Gistrupparken 21
9260 Gistrup

CVR

42227358

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2021

P-nummer

1026928121

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

861000
Hospitaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom og udlejning heraf samt drift af privathospital samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-