AM-Boligudlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2021
 • CVR 42214868

Virksomheden AM-Boligudlejning ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 3. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 26.164 DKK, mens den i 2021 var på -63.121 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.172 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

+140%

Egenkapital

10’ DKK

+196%

Omsætning

39’ DKK

+202%

Resultat før skat

26’ DKK

+141%

Årets resultat

202220.172 DKK
2021-50.287 DKK

Likviditetsgrad

68 %

+130%
Svag

Afkastningsgrad

6 %

+137%
Svag

Soliditetsgrad

2 %

+187%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

67 %

-60%
God

Balance

439’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

26’ DKK

+141%

Gældsforpligtelser

430’ DKK

+5%

Tilgodehavende

71’ DKK

+185%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  39’
  26’
  -
  -
  13’
  26’
  -
  0
  -
  0
  26’
  -
  26’
  -6’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  361’
  -
  8’
  -
  8’
  369’
  -
  -
  -
  -
  71’
  71’
  439’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  326’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  439’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AM-Boligudlejning ApS 03.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rosengren 13 · DK-8850 Bjerringbro 03.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 03.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-03 03.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 03.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Monette Rasmussen 03.03.2021
Allan Rasmussen 03.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Rasmussen 03.03.2021
Monette Rasmussen 03.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AM-Boligudlejning ApS

Rosengren 13
8850 Bjerringbro

CVR

42214868

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2021

P-nummer

1026911792

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med boligudlejning og anden dermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-