KMF ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2021
 • CVR 42199222

Virksomheden KMF ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 8. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.125 DKK, mens den i 2021 var på -500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.276 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

+34%

Egenkapital

-19’ DKK

-510%

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

+35%

Årets resultat

2022-23.276 DKK
2021-35.440 DKK

Likviditetsgrad

62 %

-13%
Svag

Afkastningsgrad

-17 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-40 %

-629%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -2’
  1’
  0
  -23’
  -
  -23’
  -
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  6’
  6’
  -
  -
  40’
  -
  0
  40’
  46’
  40’
  -59’
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  16’
  65’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KMF ApS 08.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbakken 44 · DK-7400 Herning 08.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-08 08.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kåre á Lofti Dahlmann 08.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kåre á Lofti Dahlmann 08.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KMF ApS

Skovbakken 44
7400 Herning

CVR

42199222

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2021

P-nummer

1026893794

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-