By-Lenn Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2021
 • CVR 42179086

Virksomheden By-Lenn Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 1. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 110.893 DKK, mens den i 2021 var på 141.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.495 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

-21%

Egenkapital

293’ DKK

+61%

Omsætning

-

Resultat før skat

110’ DKK

-22%

Årets resultat

2022111.495 DKK
2021141.718 DKK

Likviditetsgrad

2.349 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

297’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

111’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

97’ DKK

+288%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  111’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  115’
  110’
  -
  110’
  -1’
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  30’
  -
  -
  97’
  297’
  40’
  193’
  -
  -
  293’
  -
  293’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  0
  4’
  297’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
By-Lenn Holding ApS 01.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vestre Lærkevej 6 · DK-2680 Solrød Strand 01.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-01 01.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Claus Lenn Christensen 01.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Lenn Christensen 01.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

By-Lenn Holding ApS

Vestre Lærkevej 6
2680 Solrød Strand

CVR

42179086

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2021

P-nummer

1026868757

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-