Bækmann K Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. mar. 2021
 • CVR 42176931

Virksomheden Bækmann K Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 2. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -86.834 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-87’ DKK

Egenkapital

-47’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-87’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-42 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

111’ DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -87’
  -
  -87’
  -
  -87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  61’
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  111’
  40’
  -87’
  -
  -
  -47’
  -
  -47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  158’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  111’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bækmann K Holding ApS 02.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Mosevej 76 · DK-8450 Hammel 02.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-02 02.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 02.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bækmann Kristensen 02.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bækmann Kristensen 02.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bækmann K Holding ApS

Mosevej 76
8450 Hammel

CVR

42176931

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. marts 2021

P-nummer

1026866177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-