Ane Fuglsbjerg Holding ApS

 • APS
 • Etableret 27. feb. 2021
 • CVR 42174513
NORMAL

Virksomheden Ane Fuglsbjerg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 27. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.615 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

Egenkapital

56’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

16’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

30 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

188’ DKK

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  16’
  -
  16’
  -
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  188’
  188’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  188’
  40’
  16’
  -
  -
  56’
  -
  56’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  7’
  54’
  132’
  188’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ane Fuglsbjerg Holding ApS 27.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkedraget 7 · DK-8270 Højbjerg 27.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ane Fuglsbjerg Holding ApS

Bakkedraget 7
8270 Højbjerg

CVR

42174513

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. februar 2021

P-nummer

1026863348

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Ane Sofie Juhl Fuglsbjerg

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Ane Sofie Juhl Fuglsbjerg

Revisor

-