iCreate Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2021
 • CVR 42171433

Virksomheden iCreate Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Valby. De blev etableret i 1. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.545 DKK, mens den i 2021 var på -7.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 446.498 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

446’ DKK

> +999%

Egenkapital

337’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

446’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022446.498 DKK
2021-27.068 DKK

Likviditetsgrad

1.047 %

+97%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+97%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

340’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

+146%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  446’
  -
  446’
  -
  446’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  301’
  301’
  -
  -
  -
  -
  24’
  39’
  340’
  40’
  173’
  118’
  -
  337’
  -
  337’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  340’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
iCreate Holding ApS 01.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Langagervej 63 · DK-2500 Valby 01.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-01 01.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Hansen 01.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Hansen 01.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

iCreate Holding ApS

Langagervej 63
2500 Valby

CVR

42171433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2021

P-nummer

1026859308

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-