Høilund Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2021
 • CVR 42163252

Virksomheden Høilund Invest ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 26. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.277 DKK, mens den i 2022 var på -56.666 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.229 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-39’ DKK

+35%

Egenkapital

-59’ DKK

-197%

Omsætning

-

Resultat før skat

-50’ DKK

+34%

Årets resultat

2023-39.229 DKK
2022-59.940 DKK

Likviditetsgrad

149 %

-19%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-207%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

354’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

+59%

Gældsforpligtelser

413’ DKK

Tilgodehavende

25’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -50’
  -
  -50’
  -10’
  -39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  329’
  -
  -
  -
  -
  329’
  -
  -
  -
  -
  2’
  25’
  354’
  40’
  -99’
  -
  -
  -59’
  -
  -59’
  -
  -
  -
  -
  -
  396’
  396’
  9’
  -
  -
  -
  -
  8’
  16’
  354’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Høilund Invest ApS 26.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Allegade 17B · DK-2000 Frederiksberg 08.02.2024
Allegade 15A · DK-2000 Frederiksberg 26.02.2021 07.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 26.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-26 26.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 26.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Høilund 26.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Høilund 26.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Høilund Invest ApS

Allegade 17
2000 Frederiksberg

CVR

42163252

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2021

P-nummer

1026850718

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive ejendomsinvestering/-udvikling/-handel/-udlejning samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-