Anpartsselskabet af 1. marts 2021

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. feb. 2021
 • CVR 42160369

Virksomheden Anpartsselskabet af 1. marts 2021 befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 25. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.000 DKK, mens den i 2021 var på -2.548 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -346.819 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-347’ DKK

-145%

Egenkapital

-448’ DKK

-342%

Omsætning

-

Resultat før skat

-347’ DKK

-145%

Årets resultat

2022-346.819 DKK
2021-141.429 DKK

Likviditetsgrad

57 %

-36%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-75 %

-557%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

596’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

596’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -346’
  -
  -346’
  -347’
  -
  -347’
  -
  -347’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  596’
  596’
  40’
  -488’
  -
  -
  -448’
  -
  -448’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.044’
  596’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anpartsselskabet af 1. marts 2021 06.03.2021
Invest 1. marts 2021 ApS 25.02.2021 05.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Balagervej 68 · DK-8260 Viby J 25.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-06 06.03.2021
2021-02-25 25.02.2021 05.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Niels Stensgaard Christensen 01.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Stensgaard Christensen 25.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anpartsselskabet af 1. marts 2021

Balagervej 68
8260 Viby J

CVR

42160369

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. februar 2021

P-nummer

1026846931

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-