FAVAN Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. feb. 2021
 • CVR 42155519

Virksomheden FAVAN Invest ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Valby. De blev etableret i 23. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -20.629 DKK, mens den i 2021 var på -13.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -632.916 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-633’ DKK

< -999%

Egenkapital

-639’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-633’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-632.916 DKK
2021-46.455 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-34 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.875’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-56%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -85’
  -
  -50’
  -633’
  -
  -633’
  -
  -633’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.875’
  1.875’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  1.875’
  40’
  -679’
  -
  -
  -639’
  -
  -639’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  2.514’
  1.875’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FAVAN Invest ApS 23.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Traps Allé 12 · DK-2500 Valby 10.10.2021
Teglholmsgade 80 · DK-2450 København SV 23.02.2021 09.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 23.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-23 23.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 23.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Nicolai Amdrup 23.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FAVAN Invest ApS

Traps Allé 12
2500 Valby

CVR

42155519

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. februar 2021

P-nummer

1026840216

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nicolaiamdrup@gmail.com

Telefon

50999610

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-