P67 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. feb. 2021
 • CVR 42152102

Virksomheden P67 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 20. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 558.520 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

559’ DKK

-44%

Egenkapital

1.499’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

561’ DKK

-44%

Årets resultat

2022558.520 DKK
20211.001.319 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.699’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

972’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -11’
  -
  -11’
  561’
  -
  561’
  -3’
  559’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  727’
  -
  -
  727’
  727’
  -
  -
  39’
  -
  243’
  972’
  1.699’
  40’
  654’
  118’
  -
  1.499’
  -
  1.499’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.699’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
P67 Holding ApS 20.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllands Allé 87 · DK-8270 Højbjerg 23.12.2022
Jyllands Allé 87 · DK-8270 Højbjerg 14.10.2022 22.12.2022
Skovvejen 127 · DK-8000 Aarhus C 20.02.2021 13.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-20 20.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 20.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Buus Andersen 20.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Buus Andersen 20.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

P67 Holding ApS

Jyllands Allé 87
8270 Højbjerg

CVR

42152102

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. februar 2021

P-nummer

1026836367

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele og foretage andre investeringer efter direktionens og ejers ønske.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-