Jannie Renee Kjær Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2021
 • CVR 42148288

Virksomheden Jannie Renee Kjær Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 22. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.375 DKK, mens den i 2021 var på -16.295 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.607.534 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.608’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.875’ DKK

+600%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.605’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.607.534 DKK
202169.946 DKK

Likviditetsgrad

71 %

+586%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+92%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.532’ DKK

+439%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

463’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -8’
  1.620’
  1.612’
  1.605’
  -
  1.605’
  -3’
  1.608’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.069’
  -
  -
  2.069’
  2.069’
  -
  -
  -
  -
  -
  463’
  2.532’
  40’
  -232’
  200’
  -
  1.875’
  -
  1.875’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  199’
  -
  -
  -
  5’
  -
  657’
  2.532’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jannie Renee Kjær Holding ApS 22.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skovparken 33 · DK-9440 Aabybro 22.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-22 22.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 22.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jannie Renee Pedersen 22.02.2021
Jannie Renee Kjær 22.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jannie Renee Pedersen 22.02.2021
Jannie Renee Kjær 22.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jannie Renee Kjær Holding ApS

Skovparken 33
9440 Aabybro

CVR

42148288

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2021

P-nummer

1026831411

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller