Karlshøj Holding 2021 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2021
 • CVR 42141526

Virksomheden Karlshøj Holding 2021 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 15. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.736 DKK, mens den i 2022 var på -5.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 775.740 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

776’ DKK

+115%

Egenkapital

2.142’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

782’ DKK

+162%

Årets resultat

2023775.740 DKK
2022360.430 DKK
2021560.062 DKK

Likviditetsgrad

3.918 %

+58%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.171’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.143’ DKK

+59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  49’
  -14’
  754’
  789’
  782’
  -
  782’
  -6’
  776’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.028’
  -
  -
  1.028’
  1.028’
  -
  -
  70’
  -
  10’
  1.143’
  2.171’
  40’
  1.608’
  122’
  -
  2.142’
  -
  2.142’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  29’
  2.171’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Karlshøj Holding 2021 ApS 15.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Anders Rasmussensvej 17 · DK-4070 Kirke Hyllinge 15.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-15 15.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 15.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ole Karlshøj Allerup 15.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Karlshøj Allerup 15.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Karlshøj Holding 2021 ApS

Anders Rasmussensvej 17
4070 Kirke Hyllinge

CVR

42141526

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2021

P-nummer

1026824172

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-