MallingS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2021
 • CVR 42138630

Virksomheden MallingS ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 17. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -144 DKK, mens den i 2022 var på 13.195 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -610 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-291%

Egenkapital

39’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

Årets resultat

2023-610 DKK
2022-156 DKK

Likviditetsgrad

109.083 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

0 DKK

-101%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  39’
  39’
  40’
  -1’
  -
  -
  39’
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MallingS ApS 17.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bagergade 5A · DK-5700 Svendborg 17.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 17.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-17 17.03.2021
2021-02-17 17.02.2021 16.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 17.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Malling 17.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Malling 17.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MallingS ApS

Bagergade 5
5700 Svendborg

CVR

42138630

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2021

P-nummer

1026820746

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesmalling@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage termografiske opmålinger af boliger og installationer, at istandsætte boliger, at udvikle termoelektriske energilagre og at handele med værdipapirer samt antikviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-