HOLDINGSELSKAB LASSE ØSTERGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2021
 • CVR 42138568

Virksomheden HOLDINGSELSKAB LASSE ØSTERGAARD ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 15. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.070 DKK, mens den i 2021 var på -10.920 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 204 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+101%

Egenkapital

23’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

-32%

Årets resultat

2022204 DKK
2021-16.966 DKK

Likviditetsgrad

97 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-1%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

578’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

538’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  1’
  -
  8’
  9’
  -26’
  -
  -26’
  -26’
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  492’
  10’
  9’
  538’
  578’
  40’
  -17’
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  532’
  554’
  578’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKAB LASSE ØSTERGAARD ApS 15.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bredholtvej 12 · DK-2650 Hvidovre 12.04.2021
Toftemosevej 36 · DK-2650 Hvidovre 15.02.2021 11.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-15 15.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Østergaard 15.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Østergaard 15.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKAB LASSE ØSTERGAARD ApS

Bredholtvej 12
2650 Hvidovre

CVR

42138568

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2021

P-nummer

1026820711

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mr.oestergaard@gmail.com

Telefon

20811139

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-