JJS Nordic Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. feb. 2021
 • CVR 42131474

Virksomheden JJS Nordic Invest ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 16. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -214 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+97%

Egenkapital

32’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+97%

Årets resultat

2022-214 DKK
2021-7.887 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

32’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  32’
  40’
  -8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JJS Nordic Invest ApS 16.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sven Dalsgaards Vej 24 · DK-7430 Ikast 16.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 16.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-16 16.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jan Rosenkilde Damgaard 16.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Rosenkilde Damgaard 16.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JJS Nordic Invest ApS

Sven Dalsgaards Vej 24
7430 Ikast

CVR

42131474

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. februar 2021

P-nummer

1026811992

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-