LeoEjendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. feb. 2021
 • CVR 42127655

Virksomheden LeoEjendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 12. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 101.802 DKK, mens den i 2022 var på 126.614 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -55.624 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-56’ DKK

< -999%

Egenkapital

-15’ DKK

-136%

Omsætning

-

Resultat før skat

-62’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-55.624 DKK
2022778 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-13%
Svag

Soliditetsgrad

-0 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.965’ DKK

+129%

Bruttofortjeneste

102’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

270’ DKK

+80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  102’
  -
  -
  -
  94’
  3’
  -124’
  -34’
  -155’
  -62’
  -
  -62’
  -6’
  -56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.695’
  -
  -
  -
  -
  5.695’
  -
  -
  165’
  26’
  73’
  270’
  5.965’
  40’
  -55’
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.980’
  5.965’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LeoEjendomme ApS 12.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Langelinievej 7 · DK-3600 Frederikssund 12.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 12.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-12 12.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jakub Piechota 12.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakub Piechota 12.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LeoEjendomme ApS

Langelinievej 7
3600 Frederikssund

CVR

42127655

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. februar 2021

P-nummer

1026806069

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

leoejendomme@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-