Speciallæge Jalal Saadi Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2021
 • CVR 42125997

Virksomheden Speciallæge Jalal Saadi Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Varde. De blev etableret i 15. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.860 DKK, mens den i 2021 var på -8.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.939.238 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jalal Taha Saadi.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.939’ DKK

+292%

Egenkapital

2.360’ DKK

+341%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.935’ DKK

+293%

Årets resultat

20221.939.238 DKK
2021494.759 DKK

Likviditetsgrad

50 %

-47%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

61 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.885’ DKK

+509%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-70%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

758’ DKK

+685%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  1.959’
  1.950’
  1.935’
  -
  1.935’
  -4’
  1.939’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  912’
  2.201’
  -
  -
  2.215’
  3.127’
  -
  -
  -
  -
  148’
  758’
  3.885’
  40’
  1.941’
  118’
  -
  2.360’
  -
  2.360’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.516’
  -
  -
  -4’
  9’
  -
  1.525’
  3.885’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Speciallæge Jalal Saadi Holding ApS 15.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Søndertoften 22 · DK-6800 Varde 20.02.2024
Søndertoften 22 · DK-6800 Varde 29.11.2021 19.02.2024
Søndertoften 20 · DK-6800 Varde 22.03.2021 28.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-15 15.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jalal Taha Saadi 15.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jalal Taha Saadi 15.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Speciallæge Jalal Saadi Holding ApS

Søndertoften 22
6800 Varde

CVR

42125997

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2021

P-nummer

1026805062

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i et speciallægeselskab samt anden hermed naturligt forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-