Køkkencenter Mors-Thy ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. feb. 2021
 • CVR 42118982

Virksomheden Køkkencenter Mors-Thy ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 11. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 16.785 DKK, mens den i 2021 var på -10.376 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+231%

Egenkapital

43’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

+233%

Årets resultat

202211.310 DKK
2021-8.612 DKK

Likviditetsgrad

110 %

+4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+272%
Svag

Soliditetsgrad

9 %

+44%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

460’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

17’ DKK

+262%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

460’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  17’
  -
  -
  -
  17’
  -
  -2’
  -
  -2’
  15’
  -
  15’
  -3’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  -
  -
  210’
  460’
  460’
  40’
  3’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  417’
  460’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Køkkencenter Mors-Thy ApS 11.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tolsbro 7 · DK-7900 Nykøbing M 07.05.2021
Tolsbro 7 · DK-7900 Nykøbing M 11.02.2021 06.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 11.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-11 11.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 11.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Pedersen 11.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Pedersen 11.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Køkkencenter Mors-Thy ApS

Tolsbro 7
7900 Nykøbing M

CVR

42118982

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. februar 2021

P-nummer

1026798333

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af køkkenelementer og køkkeninventar samt andre aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-