SBP Udlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2021
 • CVR 42115592

Virksomheden SBP Udlejning ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 5. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 28.281 DKK, mens den i 2022 var på 22.796 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.040 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+98%

Egenkapital

-127’ DKK

+18%

Omsætning

65’ DKK

-24%

Resultat før skat

28’ DKK

+98%

Årets resultat

202328.040 DKK
202214.142 DKK
2021-207.495 DKK

Likviditetsgrad

36 %

+105%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

40 %

-9%
God

Soliditetsgrad

-181 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

43 %

+160%
God

Balance

70’ DKK

+116%

Bruttofortjeneste

28’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

70’ DKK

+116%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  65’
  28’
  -
  -
  37’
  28’
  -
  0
  -
  0
  28’
  -
  28’
  -
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  70’
  70’
  40’
  28’
  -
  -195’
  -127’
  -
  -127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  197’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SBP Udlejning ApS 05.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Åfløjen 13 · DK-4130 Viby Sjælland 28.04.2022
Åfløjen 13 · DK-4130 Viby Sjælland 05.02.2021 27.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 05.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-05 05.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Snorre Brink-Pedersen 05.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Snorre Brink-Pedersen 05.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Snorre Brink-Pedersen 05.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SBP Udlejning ApS

Åfløjen 13
4130 Viby Sjælland

CVR

42115592

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2021

P-nummer

1026793714

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ElevSkab ApS

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

snorre.brink@icloud.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udleje af elevskabe på skoler samt anden udlejning af materiel.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Snorre Brink-Pedersen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-