AR Gruppen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. feb. 2021
 • CVR 42109096

Virksomheden AR Gruppen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 9. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 231.598 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

232’ DKK

> +999%

Egenkapital

224’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

232’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023231.598 DKK
2022-3.081 DKK
2021-45.002 DKK

Likviditetsgrad

63 %

+690%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

+433%
God

Overskudsgrad

-

Balance

359’ DKK

+731%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

85’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  232’
  -
  232’
  -
  232’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  273’
  -
  -
  273’
  273’
  -
  -
  85’
  -
  0
  85’
  359’
  40’
  28’
  122’
  33’
  224’
  -
  224’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  -
  135’
  359’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AR Gruppen ApS 03.09.2023
AR21 Holding ApS 09.02.2021 02.09.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Brombærdalen 3 · DK-2970 Hørsholm 29.06.2022
Lindegårdsvej 8 · DK-2920 Charlottenlund 09.02.2021 28.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-03 03.09.2023
2021-02-09 09.02.2021 02.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 09.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Alexandre Frederic Rabot 09.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alexandre Frederic Rabot 09.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AR Gruppen ApS

Brombærdalen 3
2970 Hørsholm

CVR

42109096

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. februar 2021

P-nummer

1026785991

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

af.rabot@gmail.com

Telefon

31104600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være et holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-