Nordens Transport Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2021
 • CVR 42105805

Virksomheden Nordens Transport Service ApS befinder sig i branchen "Andre post- og kurertjenester" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 200.736 DKK, mens den i 2021 var på 138.024 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.541 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af M'Hamed Jahlal.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

+68%

Egenkapital

-8’ DKK

-305%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

+68%

Årets resultat

2022-11.541 DKK
2021-36.211 DKK

Likviditetsgrad

90 %

-15%
Svag

Afkastningsgrad

-18 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-11 %

-294%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

72’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

201’ DKK

+45%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  201’
  -214’
  -
  -
  -13’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -15’
  -
  -15’
  -3’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  -
  30’
  72’
  72’
  40’
  -48’
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  72’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordens Transport Service ApS 08.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksberg Alle 14 · DK-1820 Frederiksberg C 21.04.2021
Hovedvejen 3 · DK-2600 Glostrup 08.02.2021 20.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
532000 Andre post- og kurertjenester 08.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-08 08.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 08.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
M'Hamed Jahlal 21.04.2021
Zakaria Lagmouchi 08.02.2021 21.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
M'Hamed Jahlal 21.04.2021
Zakaria Lagmouchi 08.02.2021 21.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordens Transport Service ApS

Frederiksberg Alle 14
1820 Frederiksberg C

CVR

42105805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2021

P-nummer

1026781953

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

532000
Andre post- og kurertjenester

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive transport virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-