Toftehaven ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2021
 • CVR 42095273

Virksomheden Toftehaven ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 5. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 24.869 DKK, mens den i 2021 var på -12.138 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -75.864 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-76’ DKK

-46%

Egenkapital

-78’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-97’ DKK

-47%

Årets resultat

2022-75.864 DKK
2021-52.053 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.085’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

25’ DKK

+305%

Gældsforpligtelser

4.163’ DKK

+2%

Tilgodehavende

60’ DKK

+69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  25’
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -97’
  -
  -97’
  -21’
  -76’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.026’
  -
  -
  -
  -
  4.026’
  -
  -
  -
  -
  38’
  60’
  4.085’
  50’
  -128’
  -
  -
  -78’
  -
  -78’
  -
  -
  -
  -
  4.163’
  -
  4.163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.085’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Toftehaven ApS 05.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kronprinsensvej 44 · DK-2000 Frederiksberg 05.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 05.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-05 05.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem. 05.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christian Fischer 05.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Juhl Fischer 05.02.2021
Christian Fischer 05.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Toftehaven ApS

Kronprinsensvej 44
2000 Frederiksberg

CVR

42095273

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2021

P-nummer

1026771222

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cf@fischerejendomme.dk

Telefon

28111946

Hjemmeside

-

Formål

er drive handel af enhver art samt eje og udleje samt administrere ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-